http://www.media.welayatnet.com/19150

رحمت بی نهایت خداوند
خدا برایت نامه(قرآن) فرستاده و در آن پانصد و شصت بار تو را به مهربانی‌اش خوانده، به رحمتش ایمان داشته باش.

رحمت بی نهایت خداوند

1 0
1395/11/05-07:45
http://www.media.welayatnet.com/19149

فعالیت اجتماعی زنان
در اجتماع بودن و فعالیت اجتماعی داشتن زنان به معنای کالا شدن آنها نیست.

فعالیت اجتماعی زنان

1 0
1395/11/05-07:41
http://www.media.welayatnet.com/19148

اهمیت کار آتش نشان
كسي كه دسته ‏اي از مسلمانان را از خطر سيل يا آتش سوزي نجات دهد ، بهشت بر او واجب مي‏شود

اهمیت کار آتش نشان

3 0
1395/11/05-07:37
http://www.media.welayatnet.com/19147

خمس سهم خداست
خمس سهم خدا، رسول خدا و خاندان ایشان است.

خمس سهم خداست.

1 0
1395/11/05-07:29
http://www.media.welayatnet.com/19146

تمدن به سبک غرب
چرا در غرب باید زنان پشت ویترین مغازه‌ها باشند و خریدوفروش شوند؟ آیا این تمدن است؟

تمدن به سبک غرب

2 0
1395/11/05-07:25
http://www.media.welayatnet.com/19145

راه رستگاری
خداوند در آیه ۹۰ سوره مائده فرموده: اگر رستگاری می‌خواهید، سراغ شراب نروید!

راه رستگاری

2 0
1395/11/05-07:19
http://www.media.welayatnet.com/19144

انجیل در شورای نیقیه
متن کنونی کتاب مقدس مسیحیان، در سال ۳۲۵ پس از میلاد و در شورای نیقیه تصویب شد.

انجیل در شورای نیقیه

2 0
1395/11/05-07:14
http://www.media.welayatnet.com/19143

زن اروپایی به ابزار تبدیل شده
خریدوفروش زن در قلب اروپا، حقیقتی تلخ.

زن اروپایی به ابزار تبدیل شده

2 0
1395/11/05-07:05
http://www.media.welayatnet.com/19142

توجه به مسأله فقر
فقر، یکی از موضوعات مهم عصر ما خصوصاً در کشورهای کمتر توسعه‌ یافته است.

توجه به مسأله فقر

2 0
1395/11/05-06:56
http://www.media.welayatnet.com/19141

توسل به اهل بیت
هر گاه برای شما پیش آمد سختی روی داد از ما کمک و یاری بجوئید.

توسل به اهل بیت

3 0
1395/11/05-05:53